[جلسه ۱۹]
جلسه نوزدهم لاگ کرمانشاه راس ساعت مقرر در محل مربوطه در جهاد دانشگاهی برگزار شد.جلسه با توضیحات آفش در خصوص فعالیت های اخیر لاگ کرمانشاه و برنامه های آتی لاگ شروع شد و دوستانی که تازه به ما اضافه شده بودند به معرفی خود پرداختند.در ادامه در خصوص نحوه اطلاع رسانی و فعالیت لاگ در شبکه های اجتماعی و سایت لاگ به بحث و تبادل نظر پرداختیم. حمید صیدی ارائه ای کوتاه در خصوص manual pages داشت و ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه جلسه به پایان رسید.