توضیحات نشست:

در این جلسه به ادامه دروس دوره LE میپردازیم به همراه نصب یک توزیع معقول! کارگاه گیت و گیت لب داریم :) پروژه آزاد bus map رو رونمایی میکنیم+معرفی و توسعه OSM ویدئو های آموزشی bash script ، lpic ، python و … رایگان اهدا میشه :)

و گپ گیکی و پذیرایی!!!

photo_2015-06-09_15-13-19